Wijn-Online
Nationale introductie:
De TOPWIJNEN van 1533!

« Ga terug naar de vorige pagina

Privacy Statement

Wijn-Online vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers op haar websites belangrijk.

Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wijn-Online houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Wijn-Online.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Wijn-Online een eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.

Delen wij uw gegevens met anderen?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan anderen of delen met derden voor commerciële doeleinden. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of u wordt klant bij Wijn-Online door een product of dienst af te nemen, ontvangt u dus geen e-mails van andere bedrijven. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben hiervoor een verklaring ondertekend.

Tenzij Wijn-Online daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, zal zij ook de Nederlandse overheid niet uw persoonsgegevens verstrekken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Wijn-Online verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
 • het verwerken van gegevens voor (direct) marketing doeleinden;
 • het innen van vorderingen;
 • het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
 • ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
 • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • accountantscontroles;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

 Wanneer u besluit klant te worden en een aankoop verricht slaan wij van u de volgende gegevens op :

 • Klantnummer
 • Geslacht
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Postcode
 • Adres en huisnummer
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Email adres voor het aanbieden van informatie en producten van soortgelijke aard als die u als klant gekocht heeft bij WO Retail BV.
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)
 • IP adres
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens
 • Orderhistorie
 • Contacthistorie

Uw persoonsgegevens worden 7 jaar en 1 dag na uw laatste aankoop bij Wijn-Online bij ons verwijderd. De wettelijke termijn die staat voor het bewaren van facturen (zie www.belastingdienst.nl) is momenteel 7 jaar.

Uw emailadres gebruiken wij voor het regelmatig toezenden van nieuws en producten van soortgelijke producten als die u als klant gekocht heeft bij Wijn-Online. Uw email-adres zal niet worden verhuurd of verkocht aan andere partijen. Uw emailadres zullen wij op uw eerste verzoek (kan via 1 klik in elke e-mail) direct blokkeren voor de ontvangst van verdere e-mails. Ook kunt u ons dit schriftelijk verzoeken via traditionele post, dan wel via privacybescherming@wijn-online.nl. Uw email adres kan wel gebruikt blijven worden in communicatie met u door onze klantenservice.

Uw telefoonnummer kunnen we gebruiken om u telefonisch met nieuws en producten van soortgelijke producten als die u als klant gekocht heeft bij Wijn-Online te bellen. Uw telefoonnummer zal niet worden verhuurd of verkocht aan andere partijen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u ons dit te allen tijde laten weten. U kunt ons dit schriftelijk verzoeken via traditionele post, dan wel via privacybescherming@wijn-online.nl. Onze telefoonmedewerker zal echter ook elk gesprek eindigen met het noemen van uw “Recht op Verzet”, wat betekent dat u zich direct kunt afmelden. Hierna zullen wij u niet langer bellen.

Uw huisadres gegevens kunnen we gebruiken om u per post met nieuws en producten te zenden van soortgelijke producten als die u als klant gekocht heeft bij Wijn-Online. Uw huisadres zal niet worden verhuurd of verkocht aan andere partijen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u ons dit te allen tijde laten weten. U kunt ons dit schriftelijk verzoeken via traditionele post, dan wel via privacybescherming@wijn-online.nl.

Uw IP adres wordt als verificatie opgeslagen bij uw bestelling, of als u ons heeft laten weten onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, dan wel niet meer wenst te willen ontvangen.

Van geïnteresseerden die niets kopen maar alleen onze nieuwsbrief wensen te ontvangen, slaan we de volgende gegevens op:

 • Heer/mevrouw
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Email adres, opt-in voor e-mailings voor het regelmatig toezenden van nieuws en producten van soortgelijke producten van Wijn-Online
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)
 • IP adres

In dit geval verwijderen wij uw gegevens na 2 jaar nadat u voor het laatst een email van ons geopend heeft. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u ons dit te allen tijde laten weten. U kunt ons dit schriftelijk verzoeken via traditionele post, danwel via privacybescherming@wijn-online.nl.

Uw geboortedatum gebruiken we vanwege de wet op de verkoop van alcohol, en om u op uw verjaardag een speciale aanbieding te doen. Indien u hier geen prijs op stelt (in dit laatste geval) kunt u ons dit te allen tijde laten weten. U kunt ons dit schriftelijk verzoeken via traditionele post, danwel via privacybescherming@wijn-online.nl.

Het betalen van uw bestellingen bij Wijn-Online verloopt via een externe partij. Deze heet PAY.NL en verzorgt al uw betalingen aan Wijn-Online via IDEAL , Pay Pal, CREDITCARD, IN3 en RIVERTY (voorheen AfterPay). Als u ervoor kiest om achteraf te betalen via Riverty of IN3, dan wordt u tevens (separaat) verzocht akkoord te gaan met de voorwaarden van Riverty. Wijn-Online heeft met beide partijen een overeenkomst getekend welke uw privacy waarborgt.

Wijn-Online heeft alleen inzicht tot uw bank, PayPal en creditcard gegevens indien u ons deze gegevens in het kader van uw betaalopdracht heeft verstrekt via PAY.NL of via onze betaalrekening indien u de factuur ‘handmatig’ overmaakt.

Rechtsgronden van onze verwerkingen
De rechtsgronden voor onze verwerkingsdoeleinden zijn:

 1. Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met u (artikel 6 lid 1sub b AVG)
 2. Wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 3. Gerechtvaardigde (marketing-) belangen van Wijn-Online (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Als u uw persoonsgegevens niet wenst te verstrekken dan bent u daar geheel vrij in. U kunt dan echter geen gebruik maken van onze diensten.

Beveiligen van persoonsgegevens
Wijn-Online heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze systemen zijn met password beveiligt, hebben locatiebeveiliging en alle gebruikte computers beschikken over de meest recente beveiligingsupdates en virusscanners. Onze websites zijn beveiligd via het https:// SSL-protocol

Indien u betaalt via PAY.NL en de gewenste betaalmethode heeft gekozen gaat u automatisch naar de beveiligde omgeving van de gekozen aanbieder. Ook bij PAY.NL bevindt u zich reeds in een beveiligde omgeving.

Wat zijn uw rechten?
U heeft altijd het recht om aan Wijn-Online te vragen of (en zo ja, welke) persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als u dit wilt weten dan kunt u ons verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Wijn-Online uw gegevens (of specifieke gegevens) niet mag verwerken dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Wijn-Online laat u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, weten in hoeverre Wijn-Online aan uw verzoek kan voldoen.

Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Wijn-Online een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan Wijn-Online via privacybescherming@wijn-online.nl of via Wijn-Online, Postbus 550, 2400 AN Alphen aan den Rijn.

Indien u geen e-mails, email nieuwsbrieven, marketingmateriaal, telefoon aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen dan kunt u dat ook op dezelfde manier aan ons kenbaar maken.

Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van de bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

Marketing
Uw persoonsgegevens worden door Wijn-Online gebruikt om u nieuws en producten van soortgelijke producten als die u als klant gekocht heeft bij Wijn-Online te informeren. Hiervoor hoeft Wijn-Online geen expliciete toestemming te vragen zolang wij u als bestaande klant benaderen met aanbiedingen van soortgelijke producten. Deze toestemming is wettelijk bepaald en kunt u tevens terugvinden op de website van www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl 

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verhuurd of verkocht aan andere partijen.

Als u geen prijs stelt op informatie op nieuws en producten van soortgelijke producten als die u als klant gekocht heeft (per post, email telefoon etc.) kunt u dit aan ons weten. Stuur uw verzoek aan: Wijn-Online via privacybescherming@wijn-online.nl of via Wijn-Online Postbus 550, 2400AN Alphen aan den Rijn.

Cookie Beleid

Gebruik van cookies
De websites van Wijn-Online maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is.
 • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
 • Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, onlineklant worden,

Google Analytics (Analytische cookies)
Wijn-Online maakt gebruik van de Analytics-dienst van Google. Met Google Analytics cookies worden statistieken van de gebruikers van onze websites verzameld. Daarbij is de privacy van de bezoekers van onze websites gewaarborgd door de privacy- maatregelen die wij hebben genomen.

 • Wijn-Online heeft de IP-adressen van de bezoekers van de websites geanonimiseerd. Daardoor wordt het laatste stuk van het IP-adres van onze websitebezoekers als nullen opgeslagen.
 • Wijn-Online heeft ingesteld dat Google de persoonsgegevens van de websitebezoekers niet voor eigen doeleinden mag gebruiken.
 • Wijn-Online maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Er is gekozen voor de kortste dataopslagperiode (de periode waarin gegevens behouden worden) van veertien maanden.

Social Media (Functionele cookies)
Onder de buttons op de website van Wijn-Online zijn buttons opgenomen waarmee u deze nieuwsberichten gemakkelijk kunt delen met verschillende sociale netwerken, waaronder Facebook, LinkedIn en Twitter.

De buttons werken door middel van stukjes code die direct van deze partijen afkomstig zijn. Daarin zitten ook cookies verwerkt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld of u bent ingelogd bij desbetreffende partij. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Wij raden u wel aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen regelmatig te raadplegen. Dit betreft de onderstaande partijen:

 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • Twitter

Google AdWords (Advertentiecookies)
Voor sommige marketingcampagnes maken wij gebruik van de advertentiedienst Google AdWords. Om de effectiviteit van de marketingcampagne te meten wordt er gebruikgemaakt van een cookie. Deze houdt namelijk bij wanneer er een aankoop wordt gedaan of wanneer er een formulier wordt ingevuld.

Daarnaast maken wij voor enkele campagnes gebruik van “remarketing” via Google AdWords. Dat is een vorm van adverteren waarbij onze advertenties getoond worden aan gebruikers die eerder één van onze websites bezocht hebben.

Dat betekent dat de advertenties van Wijn-Online aan u kunnen worden getoond op websites die behoren tot het Google Display Network en op de websites van partners van Google. Google, en derde partijen, maken dus gebruik van cookies om u onze advertenties te tonen. Uw gegevens kunnen tevens op andere wijzen door Google en derden worden gebruikt om onze diensten en marketingcampagnes te verbeteren.

Als u niet wilt dat Google cookies gebruikt om advertenties aan u te tonen, dan kunt u de Advertentie-instellingen van Googlegebruiken om de advertenties te beheren die u te zien krijgt. U kunt zich tevens afmelden voor ‘Personalisatie van advertenties’.

Facebook (Advertentiecookies)
Voor sommige marketingcampagnes maken wij gebruik van Facebook-advertenties. Facebook gebruikt mogelijk cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van de bezoekers van de websites van Munt-Online.

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties. Facebook zal deze gegevens niet vrijgeven aan externe partijen of andere adverteerders, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien u niet wilt dat Facebook de gegevens verzamelt en gebruikt, dan kunt u dat aangeven op de website http://www.youronlinechoices.eu/.

Tevens maken wij voor enkele campagnes gebruik van “remarketing” via Facebook. Dat is een vorm van adverteren waarbij onze advertenties getoond worden aan gebruikers die eerder één van onze websites bezocht hebben.

Affiliate netwerken (Advertentiecookies)
Voor sommige marketingcampagnes maken wij gebruik van Affiliate netwerken. Een affiliate werkt als een makelaar voor onze advertenties. Onze advertentie wordt dan aangeboden bij offline en digitale partijen die over een eigen klantenbestand beschikken. Onze marketingcampagne wordt dan door deze partij onder haar eigen klantenbestand aangeboden. Deze partijen gebruiken mogelijk eigen cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van de bezoekers van de websites van Wijn-Online. Pas als een klant een aankoop verricht bij Wijn-Online, of zich inschrijft voor de Wijn-Online nieuwsbrief, worden de persoonlijke gegevens door ons verwerkt.

Cookies uitzetten in uw browser
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer op kunnen slaan, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren. Het is ook mogelijk om alleen de cookies toe te staan van de website die u bezoekt, terwijl u de cookies blokkeert van andere sites die eigenaar zijn van onderdelen op de website. De naam voor deze functie is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Bij Google Chrome heet deze functie bijvoorbeeld "Indirecte cookies blokkeren". Het is mogelijk dat sommige functies van onze websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klikgedrag
Op de websites van Wijn-Online worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Wijn-Online de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Wijn-Online haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Links naar andere sites
Op de websites van Wijn-Online zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Wijn-Online draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij.

Veranderingen

Het privacy- en cookiebeleid is enerzijds afgestemd op de diensten/producten die wij leveren en anderzijds op het gebruik en de mogelijkheden van onze websites. Aanpassingen aan de diensten of websites, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid. Aanpassingen en wijzigingen zullen direct worden gepubliceerd op deze webpagina. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacy- en cookiebeleid te raadplegen. Zo weet u te allen tijde hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij controleren zelf ook regelmatig of we aan dit privacy- en cookiebeleid voldoen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Wijn-Online via privacybescherming@wijn-online.nl of via Wijn-Online, Postbus 550, 2400 AN Alphen aan den Rijn.

< 18 jaar, deze website is niet voor jou bestemd
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol
Wijn-Online bestelt direct bij de wijnboer en heeft geen winkels. Doordat wij alle bestellingen bundelen, kunnen wij scherp inkopen en betaalt u geen geld aan tussenhandel en marketingbudgetten. U betaalt een normale prijs voor goede kwaliteitswijnen die direct vanaf de wijngaard bij u thuis wordt afgeleverd.